big_image

10 Dôvodov prečo ľudia prestávajú čítať časopisy

2016/12/21Listujúc posledným výtlačkom Instylu sa mi nedávno rozplynul jeden dávny sen - stať sa raz jeho módnou redaktorkou.

Okej, nebrala som úplne do úvahy, že neovládam gramatiku a celkovo neviem písať..okeeej, povedzme, že to bol jeden z takých tých menej reálnych snov.
Hlavné je, že mi módna rubrika Instylu hovorila priamo z duše. Tento estetický súzvuk som vo svojich mladých letách dokonca vnímala tak silno, že som ho mala predplatený ako jediný módny časopis.

Ale všetkému je teraz koniec, ľudia prestávajú čítať a Instyle končí. Ako geek, ktorý hoci nespustí oči z mobilu a prsty z klávesnice, časopis si na ceste do Prahy/na Slovensko vždy kúpi, sa zamýšľam prečo.


Going through the last issue of Czech Instyle magazine, one of my old dreams has evaporated - to become its fashion editor one day.

Okey, I haven't really considered that I don't know grammar and can't write readably in general.. Let's just say it wasn't a very realistic dream.
What's more important, its fashion section has spoken from my heart. I was perceiving this aesthetic consonance so intensely that Instyle was the only magazine I have ever subscribed to.

But this is the end now, people stopped reading and Instyle ends. As a geek who never puts his eyes off my cellphone and hands off a keyboard, but still I always buy a magazine on my travels to Czech Rep./Slovakia, so I'm wondering why that is.1. Ľudia preferujú rýchle, predžuté informácie a nechce sa im čítať články. S čím by mohol súvisieť aj všeobecný pokles záujmu o blogy a presun na Youtube.
2. Na internete / v mobile nájdu všetko, čo potrebujú a zadarmo.
3. Čo sa týka recenzií a beauty článkov, väčšina stále verí, že beauty blogerky sú viac nezávislé ako redaktorky, čo potvrdzuje i skutočnosť, že v časopisoch nikdy nečítate kritiku na uvedené produkty.
4. Naopak, čítate reklamu. Veľa reklamy. Niekedy neohrabane zaobelenú do článkov. Pamätám si, ako som raz natrafila na článok, tuším v Marianne, že ako sa naladiť na príchod jari. Po prvom tipe, 'pořiďte si vázu s kvetmi', nasledovalo 'pořiďte si kočku' a odkaz na nejakú chovnú stanicu, 'pořiďte si nové matrace' a odkaz na nejaký obchod.. a 10 ďalších random jarných tipov s miestom, kde si to máte kúpiť. Výsmech.
5. Ľudia, ktorí stále nestratili chuť čítať, preferujú časopisy z tvrdého matného papiera, hrubé ako knihy, ktoré si dajú do knižnice - typu Kinfolk, Dansk alebo Cereal.1. People prefer fast, pre-chewed information and don't like to read long articles.
2. Everything they're looking for is on the web, and for free.
3. Speaking about reviews on beauty products, a lot of readers believe that beauty bloggers are more independent in comparison with beauty editors. This is supported by the fact that you never read a criticism on a reviewed product in magazines.
4. On the other hand, you read a lot of ads. Barely camouflaged sometimes. I've read an article about tips for the upcoming Spring earlier this year. After first tip - to buy a vase of flowers, the other ones listed were e.g. 'buy a cat' - with a reference to a particular kennel, 'buy a new mattress' - with a reference to a a particular eshop. Just ridiculous.
5. People, who still like to read articles instead of browsing hot news on the internet tend to prefer book-thick magazines made from matte paper they can put into their bookshelves, e.g. Kinfolk, Dansk or Cereal.
Schválne som nepoužila v predošlom bode aj výraz 'časopisy vyššej obsahovej kvality', lebo i taká Eva je kvalitná pre svojich skalných čitateľov, ale toto je napríklad niečo, čo prestáva baviť na bežných módnych časopisov mňa.

6.Jazyk v časopisoch mi je čím ďalej tým viac podobný jazyku blogov. Články pojednávajú o témach len na povrchu, štylisticky ma akurát rozladia, pri článku na zamyslenie sa akurát zamyslím nad tým, koľko ten pamflet trvalo redaktorke napísať, články na pobavenie mi prídu trápne.
(Tu je nutno dodať, že som vekom čoraz náročnejšia, čítaj zatrpknutejšia.)

Kým od blogov nečakám žiaden významný literárny počin, v časopise by som si rada prečítala zaujímavý text, hoc na banálnu tému týkajúcu sa módy.
I intentionally didn't use the term 'quality magazine', because every magazine represents a certain quality to their readers, even those I don't like, but these are few facts in magazines I'm not particularly fond of.

6. Language found in the magazines is more or less similar to language of blogs. Articles deal with the topic only shallowly, lacking depth of knowledge, and usually they don't impress stylistically either. While I should be contemplating the actual topic of the piece, I often find myself wondering about how long that pamphlet took to write. The should-have-been-funny ones, on the other hand, many times make me feel fremdschämen (ha, I've used it!). (I need to add by this point, that by getting older I'm getting extremely demanding too, read rancorous)

When reading a blog post, I don't expect nothing else but a little distraction, while in a magazine, I'd like to read an interesting text, even if dealing with some ..ehm..banal topics, such as fashion and style.


7. Zdroj: Pinterest. Alebo rovno žiaden. Ani neviem slovami obsiahnúť, ako ma toto vytáča. V nadpolovičnej väčšine neoznačených obrázkov poznávam autora/blogerku, ktorého dielo nejaká vykutálená redaktorka použila na uľahčenie si práce, a to sa browsovaniu po blogoch a inšpiráciach na nete venujem skutočne len okrajovo. Že označovanie zdrojov patrí ku každému dielu vie každý študent, ktorý kedy písal seminárku, blogerky, a neviem prečo by mali byť časopisy výnimkou.
8. Priložená nepotrebnosť. Som jediná, ktorá keď sa rozhoduje, ktorý časopis v stánku si kúpiť, siahne po tom, ktorý neobsahuje žiadnu Evita knihu, diár, zlaté tetovačky?
9. Nedostatok originality. Vždy s napätím čítam i kratučké texty k editoriálom alebo v módnych rubrikách, že by som nasala nejakú tú kreativitu a hravú slovotvorbu, no stále je to len to isté "Vyfarbite sa!" a pod.
10. Všadeprítomná reklama. Novinky od Rimmelu na stránkach viacerých beauty blogov a súčasne v časopisoch nie sú náhoda. No kým blogerky reklamu či darované produkty často značia, v časopisoch už bohužiaľ neverím ani jednému ilustračnému obrázku.

A aj keď by som mohla vymenovať ešte x ďalších dôvodov, prečo ľudí či mňa samotnú nebavia časopisy, na každú cestu Slovenskom či do Prahy sa vyzbrojím minimálne jedným z nich. Dívam sa naň už inými očami, ako za teenegerských čias, porovnám ho neraz i s vlastným blogom, baví ma, i hnevá. No kým ma šušťanie papiera pri prevracaní stránok neomrzí a cesta vďaka nemu ubehne rýchlejšie, kupovať si časopisy neprestanem.

7. Source: Pinterest. Or even no source. I can barely find words how this attitude makes me angry. Especially when I personally know more than a half of depicted bloggers/authors, even though I browse through inspiration and blogs only from time to time. Every student who has ever written a thesis knows that sources have to be listed, why should magazines be any exception?
8. Pointless gifts. Am I the only one who picks the magazine which doesn't contain any key ring, diary, crappy book, etc..?
9. Lack of originality. Speaking about the repetitive topics like "Lose 30lbs fast", etc..
10. Ads all around. Understand why they're there, with no doubts. I just don't trust any of 'illustration' pictures anymore.

And I could mention many more reasons why I think people (or I, personally) dislike mags, but still on my travels to Prague or Slovakia I buy at least one of them. Looking at it in a different light than in my teenage years, often comparing my blog with them, they amuse me, but also disturb. But unless I stop enjoying the rustle of paper pages or the travel will fly faster without them, I won't stop buying.
jacket: Mango // top: Ganni // jeans: H&M // sneakers: Vagabond // bag: BACK

Žiadne komentáre: